Löshundsjakt i augusti

Löshundsjakt i augusti

Tänk på våra hundar och viltet, vi har haft en otroligt varm sommar bakom oss. Augusti månad ser ut att fortsätta i samma tecken. Flera län i södra Sverige har redan senare lagt löshundsjakten.

Själv tycker jag att det egna förnuftet borde ligga till grund. Var rädda om våra fyrbenta jaktkamrater, samt våra vilda djuren i skogen. Ha ett vakande öga på länsstyrelsens hemsida, om det blir några förändringar.

Sm kvalet kommer bli den 31/8, är det planerat. Anmäl er hund via provdata under TÄVLING.

Jaktprovskommittén / Claes Holm

Share

GDPR

Ny personuppgiftslag ersätter PUL (personuppgiftslagen). 
Gäller fr.o.m. 25 maj.
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU.
Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen. På samma sätt som idag får man behandla personuppgifter med stöd av samtycke från de registrerade, för att uppfylla ett avtal eller efter en intresseavvägning till exempel. De registrerade kommer även i fortsättningen att ha rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker – och den som behandlar personuppgifter måste ha tillräckliga säkerhetsåtgärder för att uppgifterna skyddas på rätt sätt. Om det är fråga om uppgifter om hälsa, etniskt ursprung, politisk uppfattning eller religiös tro ställs särskilda krav.
Svenska Älghundklubben kommer att skicka ut ett brev med en personlig kod till alla befintliga medlemmar i SÄKs lokalklubbar. Där ska finnas en länk som ni kan gå in på och registrera era uppgifter och samtidigt godkänna att SÄK handhar uppgifterna för HittaÄlghund och Provdata. Det är mycket viktigt att ALLA gör detta och hjälper varandra att sprida informationen.
Här hittar du sidan där Du som medlem godkänner GDPR och samtidigt hjälper oss att utveckla kommunikationsmöjligheterna till er.
Följ instruktionerna.
Vänta på utskicket som kommer hem till er.
Där får ni medlemsnummer och kod för att kunna logga in.

Vi tackar i förväg för att DU som medlem hjälper till att utveckla oss!
http://www.provdata.se/gdpr
 

Share

Blandade bilder Heby

BIR och Best in Show, Gråhund

Arild Berget med ringsekreterare Marika och domarelev Lars Wide´n

Vandringspriset Tjäderspel

Finfina lotteripriser

BIR & BIM Gråhund

Bim & BIR Jämthund

Domare Eva Jönsson med ringsekreterare Kristina och Ellen

Glad Tracker-vinnare

Jaktklasstik

  

Share