ÖSÄK `s VALBEREDNING

Vi i Valberedningen önskar att få synpunkter, om det finns sådana, på hur valberedningen skall arbeta. Några uppsägningar från sittande styrelse och övriga funktionärer har inte inkommit inför årsmötet. Vare sig det finns positiva eller negativa synpunkter så är det bra att medlemmarna hör av sig till oss. Maila eller ring när som helst. Läs mer…

Share

Reviderade jaktprovsregler 2013

(uppdaterad) Svenska äglhundklubben har skickat in förslag på reviderade jaktprovsregler till SKK. Regelförslaget är anpassade för att man skall kunna använda GPS/pejl i bedömningen av jaktprov. Dessa regler börjar gälla nästa år (2013) om SKK godkänner revideringen.

Här kan du se förslaget.
Jaktprovs_bestammelser_med_älghundar_som_medge__GPS_Skallindikator.pdf

Läs mer…

Share