Reviderade jaktprovsregler 2013

(uppdaterad) Svenska äglhundklubben har skickat in förslag på reviderade jaktprovsregler till SKK. Regelförslaget är anpassade för att man skall kunna använda GPS/pejl i bedömningen av jaktprov. Dessa regler börjar gälla nästa år (2013) om SKK godkänner revideringen.

Här kan du se förslaget.
Jaktprovs_bestammelser_med_älghundar_som_medge__GPS_Skallindikator.pdf

Läs mer…

Share

Nya avtal för uppfödare

Tre viktiga blanketter som berör uppfödare och hundköpare har fått nytt utseende och delvis förändrat innehåll. Här kan du läsa mer om vad ändringarna innebär i praktiken.

Svenska Kennelklubben har sett över de avtal som undertecknas vid försäljning eller överlåtelse av hund. Det gäller de tre blanketterna ”köpeavtal för hund”, ”köpeavtal för hund med bibehållen avelsrätt” samt ”fodervärdsavtal”. Innehållet är i stort detsamma som tidigare, men med några viktiga ändringar. Läs mer…

Share