Kallelse till årsstämma 2007

Härmed kallas medlemmar i Östsvenska Älghundklubben till ordinarie årsstämma den 22 februari kl. 19.00 på Blå Vingen i Långhundra. Motioner skall vara sekreteraren tillhanda senast 15:e januari. Efter stämman kommer utdelning av diplom, plaketter och priser från höstens och vinterns jaktprov.

Välkommna! // Styrelsen.

Vägbeskrivning:
Blå Vingen i Långhundra ligger på väg 77, 500 m före korsningen till väg 273 när du kommer från E4, Knivstaavfarten, och har kört 15 km utmed väg 77 (mot Rimbo/Norrtälje).

Share

Östsvenska Älghundklubbens Årsmöte 2006

Lars Berglund hälsade c:a 40 medlemmar välkomna till årsstämman på Heby Folkets Hus 23/02/06. Stämman leddes förtjänstfullt av Lars-Göran Lövgren. Efter stämman delades diplom och vandringspriser från höstens jaktprov ut. Kvällens höjdpunkt var presentationen av klubbens nya hedersmedlemmar Bengt Albinsson och Stig Bergström. Stig var som vanligt närvarande och uppvaktades med blommor och gratulationskort.

docverksamhetsberattelse_2005.doc

Styrelsen förändrades enligt följande:

Ulrika Nordgren är inte längre ordinarie styrelsemedlem pga flytt norrut. Hon adjungeras till styrelsen i utställningsfrågor. Ny ledamot är John Nilsen, Åkersberga.

Share

Kallelse till årsstämma 2006

Härmed kallas medlemmar i Östsvenska Älghundsklubben till ordinarie årsstämma den 23 februari kl. 19.00 på Heby Folkets Hus. Motioner skall vara sekreteraren tillhanda senast 15:e januari.

Efter stämman kommer utdelning av diplom, plaketter och priser från höstens och vinterns jaktprov.

Share