Kallelse till årsstämma 2006

Härmed kallas medlemmar i Östsvenska Älghundsklubben till ordinarie årsstämma den 23 februari kl. 19.00 på Heby Folkets Hus. Motioner skall vara sekreteraren tillhanda senast 15:e januari.

Efter stämman kommer utdelning av diplom, plaketter och priser från höstens och vinterns jaktprov.

Share

Östsvenska Älghundklubbens Årsmöte 2005

På Scandic Hotell Nord i Uppsala hölls den 23 februari, årsmöte med ett 50-tal medlemmar närvarande.

Lars Berglund valdes till ordförande för kommande verksamhetsår. Torbjörn Jansson slutade efter många års arbete i styrelsen, och ersattes av Karin Friberg.

tobbetackasBert Jansson avtackar Torbjörn Jansson.

karin
Nya styrelsemedlemmen Karin Friberg.
Share

Nytt utseende till hemsidan

Några ord om hemsidan

Som ni ser så har hemsidan fått ett något annorlunda utseende sedan den 18 juni 2004. Tanken är att det skall bli lättare att hitta här, men allt som fanns här förut skall finnas kvar. Har ni frågor, hittar inte det ni söker eller länkar som inte fungerar etc, hör gärna av er till mig. // Webmaster

Share