Valberedning

Här hittar ni kontaktinformation till Östsvenska älghundklubbens valberedning, valda vid senaste årsmöte. För kontaktinfo till styrelse, revisorer samt avelsråd – se meny.

Valberedning

 

Stig Bergström

Sammankallande valberedning
0173-400 95
070-315 37 23
Stationsgatan 1C, 747 44 Gimo

Joakim Pettersson

Ledamot valberedning
0171-871 53
070-6083782
Kungs-Husby Eneborg, 745 99 Enköping

Ingvar Jansson

Ledamot valberedning

Share