Sörlandsproven 29-30/11


I vårat samarbete med Norge så ska vi skicka fyra stycken hundar dit, för en klubbkamp. Har hunden tagit ett förstapris på jaktprov i våran regi, så har den möjlighet att anmäla intresse för att deltaga.

Klubben står för boende, logi, reseersättning för två bilar samt anmälningsavgifter. Det handlar om ett två dagars prov där första dagen är en tävling mot Norska klubbar. Den andra dagen är för att kunna ta det Norska jaktprovschampionatet. 

Anmälan gör man till  claes.holm69@gmail.com senast 6/10, märk anmälan med ”Norge”.

Lottning kommer att ske 9/10, deltagarna kommer att kontaktas via mail eller telefon. Samt på presenteras på hemsidan.

Frågor besvaras på 070-536 68 37

Share

Utställning i Tierp

Östsvenska Älghundklubben bjuder in till utställning söndagen den 29 september vid Gammelgården i Tierp

Domare: 
Jämthundar: Ulf Ottosson
Gråhundar och övriga: Ann-Chaterine Edoff

Rätt till domarändringar förbehålles.

Anmälan och anmälningsavgift sker på provdata: http://www.provdata.se/osak/utstallning SENAST 16 SEPTEMBER

Ni måste även betala medlemsavgift i Svenska Älghundklubben för 2019 innan utställningstillfället.
Svenska Älghundklubbens BG för medlemsavgift är 218-6179 oavsett vilken lokalklubb du tillhör.
Vilken avgift som gäller för just din lokalklubb finner du på SÄK´s hemsida.

Vaccinationsföreskrifter:
Hunden ska vara vaccinerad som valp och vid ett års ålder. Därefter gäller 4-års intervall.

Jaktprovsmeriterad hund som skall tävla om cert och ck måste anmälas till jaktklass.
För utländsk hund ska kopia av registreringsbevis medfölja anmälan.

Om utländsk hund ska delta i jaktklass krävs även WCC-intyg vilket i så fall
också skall bifogas anmälan, annars stryks hunden ur startlistan.

Svenskägd hund med utländskt registreringsnummer måste omregistreras till ett svenskt reg.nr
av SKK.
Valpar under 4 månader får inte vistas på utställningsplatsen.

Anmälningsavgifter: 
Valpklass 4-6, 6-9 månader 130 kr. 
Veteranklass 190 kr. 
Övriga 310 kr
Avels- och uppfödarklass är gratis

OBS! Juniorklass är nu 9-18 månader. Hund som är 15 till 18 månader kan anmälas i junior-, unghund- eller öppen klass. Det är hundägarens ansvar att anmäla i rätt klass.

Frågor om anmälan: mejla till utstallning.ostsvenska@alghundklubben.com eller ring Erik Bössling 073-337 13 82 eller Carolina Åkersten 070-694 40 88.

Fina priser och lotteriförsäljning samt lotteri på startnumret 
Servering finns på plats

Sista anmälningsdag 16 september 2019

Har ni inte fått mottagningsbeviset via mejl inom 3 dagar så hör av er!

Adressen är Parkgatan 3, Tierp

Välkomna till Tierp!

Utställningskommittén

Share