Årsmöte 19/2 2009

Östsvenska älghundklubbens medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte torsdagen den 19 februari 2009, kl 19.00.
Plats: OBS! ÄNDRAT! – Furubacken Lagga idrottsplats paviljong
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari.
Valberedningen vill gärna ha in förslag till nya ledamöter (två avgår och ställer ej upp för omval). Sedvanlig utdelning av diplom, plaketter och priser.

Vägbeskrivning
Från Uppsala Åk E4 söderut till avfart Knivsta.
Ta höger mot Knivsta,
efter 250 m ta höger mot Lagga (mittemot Statoil)
kör ca 5 km
ta vänster mot Uppsala
efter 2 km ta vänster Skylt IDROTTSPLATS.
Vid problem ring Ingvar 0706209603

Share