Årsmöte och föreläsning

Östsvenska Älghundklubben bjuder in till årsmöte den 26/2 2019 kl 18:30 på Arena Hotellet i Uppsala.

Sedvanlig dagordning och förtäring.

Motioner skall vara sekreteraren, John Löwén, Svedden 150, 747 95 Gimo  eller till lowen_john@hotmail.com, tillhanda senast den 20/2-2019. 

Vid ankomst, gå in i receptionen för att få en parkeringsbiljett.

För mer information ring John Löwén på 070-760 88 05

Föreläsning & bildspel av Peter Ekeström
Bromsen & Inkallningen

Alla hundar har samma språk. De fysiska signalerna. Det är ett språk hundar använder automatiskt. De talar om vad de tänker göra och vad de gör. Hundar visar vad de känner och vad de tror med kroppen. Om vi kliver in i det språket, så förstår hunden mycket snabbare och tydligare vad vi vill. Då ökar hundens vilja att lyssna.

Hundar lever också efter ett lika tydligt belöningssystem. Det utnyttjar jag för att få mina jaktstinna hundar att göra ungefär som jag vill, på hemmaplan men framför allt under jakt.
Det är också små detaljer, små enkla sätt, som bygger en hunds lust att göra som jag vill.
Logiska detaljer i vardagen som gör det där efterlängtade i skogen möjligt. Just det, bromsen och inkallningen av en jaktmaskin.

Målet är att få hunden att själv vilja göra det jag vill att den ska göra. Den här föreläsningen handlar om mina sätt nå dit.

Ju bättre och snabbare hunden förstår dig, desto enklare blir alla former av samarbete. Både i jakten och i vardagen.

Share