Domarkollegie 7/12 2006

Kallelse

Torsdagen den 7 december kl 18.00 på Studiefrämjandets lokaler Portalgatan i Uppsala är det jaktprovsdomarkollegie.

Välkommna! // Provledningen.
Share