Exteriörbedömning

ÖSÄK bjuder in till exteriörbedömning den 6 mars.

Max antal hundar är 15 och ÖSÄK har rätten att välja vilka hundar som kommer att få delta. 

Exteriörbedömning riktar sig till uppfödare och hanhundsägare som är i behov av ett exteriört kvalitetspris för att hunden ska gå i avel i den närmaste framtiden allstå en hund som saknar en utställningsmerit. I andra hand kommer hundar som vill ha en bedömning för att lyfta sitt championat.

Vi kommer att ge deltagarna tider att hålla sig efter för att inte överskrida antalet personer som regleras av FHM. 

Maila din intresseanmälan till: utstallning.ostsvenska@alghundklubben.com

Ange hundens namn och regnr. 

Gärna info om provresultat och senaste utställning. 

Anmälan är öppen till tisdag 23/2


Får du bekräftat sedan att din hund får delta så är avgiften 500;- som ska betalas in på BG 5319-1730

Share