Inbjudan till Heby den 4 mars 2017

Östsvenska älghundklubben bjuder in till utställning lördagen den 4 mars 2017 i Heby ridhus

Domare:
Ulf Ottosson: Vuxna Jämthundar.
Kerstin Henriksson: Valpar, Gråhundar och Övriga raser
Rätt till domarändringar förbehålles.

Anmälan och betalning av anmälningsavgift sker på provdata: http://www.provdata.se/osak/utstallning senast
2017-02-21.

Ni måste även betala medlemsavgift i Svenska Älghundklubben för 2017 innan utställningstillfället.
Svenska Älghundklubbens BG för medlemsavgift är 218-6179 oavsett vilken lokalklubb du tillhör.
Vilken avgift som gäller för just din lokalklubb finner du på SÄK´s hemsida.

Vaccinationsföreskrifter:
Hunden ska vara vaccinerad som valp och vid ett års ålder. Därefter gäller 4-års intervall.

Jaktprovsmeriterad hund som skall tävla om cert och ck måste anmälas till jaktklass.
För utländsk hund ska kopia av registreringsbevis medfölja anmälan.

Om utländsk hund ska delta i jaktklass krävs även WCC-intyg vilket i så fall
också skall bifogas anmälan, annars stryks hunden ur startlistan.

Svenskägd hund med utländskt registreringsnummer måste omregistreras till ett svenskt reg.nr
av SKK.
Valpar under 4 månader får inte vistas på utställningsplatsen.

Anmälningsavgifter:
Valpklass 6-9 månader 130 kr.
Veteranklass 190 kr.
Övriga 270kr
Avels- och uppfödarklass är gratis

OBS! Juniorklass är nu 9-18 månader. Hund som är 15 till 18 månader kan anmälas i junior-, unghund- eller öppen klass. Det är hundägarens ansvar att anmäla i rätt klass.

Frågor om anmälan: mejla till utstallning.ostsvenska@alghundklubben.com eller ring Erik Andersson 073-337 13 82 eller Carolina Åkersten 070-694 40 88.
Fina priser och lotteriförsäljning samt lotteri på startnumret
Servering finns på plats

Sista anmälningsdag: 21 februari 2017

Har ni inte fått mottagningsbeviset via mejl inom 3 dagar så hör av er!

Hitta dit: Heby Ridhus, Annehillvägen 2, Heby

Välkomna till Heby!

Utställningskommittén

Share