Kallelse till årsstämma 2006

Härmed kallas medlemmar i Östsvenska Älghundsklubben till ordinarie årsstämma den 23 februari kl. 19.00 på Heby Folkets Hus. Motioner skall vara sekreteraren tillhanda senast 15:e januari.

Efter stämman kommer utdelning av diplom, plaketter och priser från höstens och vinterns jaktprov.

Share