Kallelse till årsstämma 2007

Härmed kallas medlemmar i Östsvenska Älghundklubben till ordinarie årsstämma den 22 februari kl. 19.00 på Blå Vingen i Långhundra. Motioner skall vara sekreteraren tillhanda senast 15:e januari. Efter stämman kommer utdelning av diplom, plaketter och priser från höstens och vinterns jaktprov.

Välkommna! // Styrelsen.

Vägbeskrivning:
Blå Vingen i Långhundra ligger på väg 77, 500 m före korsningen till väg 273 när du kommer från E4, Knivstaavfarten, och har kört 15 km utmed väg 77 (mot Rimbo/Norrtälje).

Share