Om Östsvenska älghundklubben

Först vill jag hälsa Dig varmt välkommen till Östsvenska älghundklubben, ÖSÄK. Vi är en av tio lokalklubbar i Svenska älghundklubben, SÄK. Vårt verksamhetsområde är i huvudsak Uppland, Västmanland, utom den del som tillhör Örebro län, samt Södermanland. Man är lika välkommen som medlem även om man bor utanför dessa områden. SÄK är anslutna till Svenska kennelklubben, SKK.

Svenska Älghundklubbens ändamål är att i egenskap av ansluten specialklubb till Svenska Kennelklubben, ur såväl jakt- som exteriörsynpunkt, främja aveln med av Svenska Kennelklubben erkända älghundraser, samt verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av dessa raser.

Organisation
Svenska Älghundklubben är indelad i 10 st lokalklubbar, där ÖSTSVENSKA ÄLGUNDKLUBBEN, ÖSÄK är en.

Som medlem i Östsvenska Älghundklubben får du:

  • rätt att delta på utställningar, jaktprov och viltspårprov
  • Svenska Älghundklubbens tidskrift Älghunden
  • personlig avelsrådgivning
  • möjlighet att genom klubbarbete påverka Älghundklubbens syften

/Ordf 

Share