Nya Nordiska jaktprovsregler?

(uppdaterad)

På Svenska älghundsklubbens årstämma 21/4 tas det beslut om de nya Nordiska regelförslaget som har varit ute på remiss under 2011.

 

Har du inte tittat på förslaget så kan de se dem här. Efter stämman får vi se om det blir nya regler eller ej.

 

Nordiska Regelförslaget Helsingfors 2011-12-04.. (1).doc

pdfFörtydliganden efter regelmöte.pdf

Det finns även ett förslag med uppdatering av nuvarande regler.

Du ser ändringarna som röd text i dokumentet.

De är bla anpassade för att kunna använda pejl. Thomas Eriksson fick i uppdrag på ordförandekonferensen vid SM 2010 att lägga in möjligheten att använda pejl i nuvarande jaktprovregler. Han har arbetat tillsammans med en arbetsgrupp bestående av Bo Eriksson NÄK, Wåge Lundgren Hälleforshundklubben, Kerstin Viström VNÄK.

Det finns även andra förslag i dokumentet, T ex att provet kan avslutas efter 200 minuters skalltid, om alla moment är bedömda. eller att 1:a  pris kan godkännas även utan att skottillfälle under svåra förhållanden.

pdfAlternativt förslag

De olika förslagen kommer troligen att ställas mot varandra på Årstämman. Blir det ingen ändring så kommer vi att ha samma regler som vi har nu.

Den 12 maj tar Norge det slutliga beslutet ang Nordiska reglerna.

Elghundforbundet

Diskussion i ämnet på Robsoft (+140 inlägg)

Remiss 2, 2011

Nordiska Älghundunionens möte i Upplands-Väsby 2-3/7 2011

 

Share