Oggeprovet 2018 10-11/11

Vi i Östsvenska älghundklubben kommer i samarbete med Norge skicka fyra hundar på jaktprov. De som åker kommer ha möjlighet att gå ett tvådagars prov, för att kunna ta det Norska championatet. Vi planerar att åka med två bilar härifrån och en reseledare, resan är på ca 100 mil. Klubben står för anmälningsavgift, boende, mat och milersättning för två bilar.

Anmälningskrav är att hunden redan är svensk jaktchampion älg löshund. I övrigt uppfyller de krav för inresa till Norge.

Anmälan till mig på mail claes.holm69@gmail.com med namn och regnr på hunden, samt ägaruppgifter. 

Senast 6/10.

Share