ÖSÄK `s VALBEREDNING

Vi i Valberedningen önskar att få synpunkter, om det finns sådana, på hur valberedningen skall arbeta. Några uppsägningar från sittande styrelse och övriga funktionärer har inte inkommit inför årsmötet. Vare sig det finns positiva eller negativa synpunkter så är det bra att medlemmarna hör av sig till oss. Maila eller ring när som helst.

Stig 070 3153723 eller stig-bergstrom@telia.com
Joakim 070 6083782 eller thagepetter@hotmail.com
Roger 070 8362242 eller rj49@telia.com

(uppdaterat)

VALBEREDNING avger följande förslag till årsmötet
2013-02-26

Mötesordförande:  Lage Löve´n.

Styrelse:

I tur att avgå 2013

Förslag

Valperiod

Johan Blom

omval

2013-2015

Ingvar Jansson

omval

2013-2015

Claes Gustavsson

omval

2013-2015

Peter Lindholm

omval

2013-2015

Val av  Ordförande i ÖSÄK.

Lars Berglund

omval

2013-2014

Val av revisorer:

Lage Lövén

omval

2013-2014

Sven-Olov Andersson

omval

2013-2014

Val av revisorssuppleanter:

Mikael Karlsson

omval

2013-2014  

Oskar Axfelt

omval

2013-2014

Valda styrelseledamöter till år 2013.

Bert Jansson

Torbjörn Jansson

Lena Pettersson

Tommy Wallén

För valberedningen

Stig Bergström sammankallande

Roger Johansson

Joakim Pettersson

 

/Stig Bergström

Share