Östsvenska Älghundklubben inbjuder till utställning sö 24/9, på Gammelgården i Tierp.

Domare: 
Petra Högberg: Jämthundar.
Sonny Ström: Gråhundar och Övriga raser
Rätt till domarändringar förbehålles.
 

Anmälan och anmälningsavgift sker på provdata: http://www.provdata.se/osak/utstallning

 
Ni måste ha betalt medlemsavgift i Svenska Älghundklubben för 2017 innan utställningstillfället.
Svenska Älghundklubbens BG för medlemsavgift är 218-6179 oavsett vilken lokalklubb du tillhör.
Vilken avgift som gäller för just din lokalklubb finner du på SÄK´s hemsida.
 
 
Vaccinationsföreskrifter:
Hunden ska vara vaccinerad som valp och vid ett års ålder. Därefter gäller 4-års intervall.
 
Jaktprovsmeriterad hund som skall tävla om cert och ck måste anmälas till jaktklass.
För utländsk hund ska kopia av registreringsbevis medfölja anmälan.
 
Om utländsk hund ska delta i jaktklass krävs även WCC-intyg vilket i så fall
också skall bifogas anmälan, annars stryks hunden ur startlistan.
 
Svenskägd hund med utländskt registreringsnummer måste omregistreras till ett svenskt reg.nr av SKK.
Valpar under 4 månader får inte vistas på utställningsplatsen.
 
 
 
Anmälningsavgifter: 
Valpklasserna 130 kr. 
Veteranklass 190 kr. 
Övriga 270kr
Avels- och uppfödarklass är gratis
 
OBS! Juniorklass är nu 9-18 månader. Hund som är 15 till 18 månader kan anmälas i junior-, unghund- eller öppen klass.
Det är hundägarens ansvar att anmäla i rätt klass.
 
 
Frågor om anmälan: utstallning.ostsvenska@alghundklubben.com eller ring Carolina Åkersten 070-694 40 88 eller Erik Bössling 073-337 13 82 
Fina priser och lotter samt lotteri på startnumret 
Kaffe, korv och hamburgare finns att köpa på plats.
 

Sista anmälningsdag 12 september

 
Har ni inte fått mottagningsbeviset via mejl inom 3 dagar så hör av er!
 
 
 
 
Välkomna till Tierp!
 
Utställningskommittén ÖSÄK
Share