Östsvenska Älghundklubbens Årsmöte 2005

På Scandic Hotell Nord i Uppsala hölls den 23 februari, årsmöte med ett 50-tal medlemmar närvarande.

Lars Berglund valdes till ordförande för kommande verksamhetsår. Torbjörn Jansson slutade efter många års arbete i styrelsen, och ersattes av Karin Friberg.

tobbetackasBert Jansson avtackar Torbjörn Jansson.

karin
Nya styrelsemedlemmen Karin Friberg.
Share