Östsvenska Älghundklubbens Årsmöte 2006

Lars Berglund hälsade c:a 40 medlemmar välkomna till årsstämman på Heby Folkets Hus 23/02/06. Stämman leddes förtjänstfullt av Lars-Göran Lövgren. Efter stämman delades diplom och vandringspriser från höstens jaktprov ut. Kvällens höjdpunkt var presentationen av klubbens nya hedersmedlemmar Bengt Albinsson och Stig Bergström. Stig var som vanligt närvarande och uppvaktades med blommor och gratulationskort.

docverksamhetsberattelse_2005.doc

Styrelsen förändrades enligt följande:

Ulrika Nordgren är inte längre ordinarie styrelsemedlem pga flytt norrut. Hon adjungeras till styrelsen i utställningsfrågor. Ny ledamot är John Nilsen, Åkersberga.

Share