Utställning i Tierp

Östsvenska Älghundklubben bjuder in till utställning söndagen den 29 september vid Gammelgården i Tierp

Domare: 
Jämthundar: Ulf Ottosson
Gråhundar och övriga: Ann-Chaterine Edoff

Rätt till domarändringar förbehålles.

Anmälan och anmälningsavgift sker på provdata: http://www.provdata.se/osak/utstallning SENAST 16 SEPTEMBER

Ni måste även betala medlemsavgift i Svenska Älghundklubben för 2019 innan utställningstillfället.
Svenska Älghundklubbens BG för medlemsavgift är 218-6179 oavsett vilken lokalklubb du tillhör.
Vilken avgift som gäller för just din lokalklubb finner du på SÄK´s hemsida.

Vaccinationsföreskrifter:
Hunden ska vara vaccinerad som valp och vid ett års ålder. Därefter gäller 4-års intervall.

Jaktprovsmeriterad hund som skall tävla om cert och ck måste anmälas till jaktklass.
För utländsk hund ska kopia av registreringsbevis medfölja anmälan.

Om utländsk hund ska delta i jaktklass krävs även WCC-intyg vilket i så fall
också skall bifogas anmälan, annars stryks hunden ur startlistan.

Svenskägd hund med utländskt registreringsnummer måste omregistreras till ett svenskt reg.nr
av SKK.
Valpar under 4 månader får inte vistas på utställningsplatsen.

Anmälningsavgifter: 
Valpklass 4-6, 6-9 månader 130 kr. 
Veteranklass 190 kr. 
Övriga 310 kr
Avels- och uppfödarklass är gratis

OBS! Juniorklass är nu 9-18 månader. Hund som är 15 till 18 månader kan anmälas i junior-, unghund- eller öppen klass. Det är hundägarens ansvar att anmäla i rätt klass.

Frågor om anmälan: mejla till utstallning.ostsvenska@alghundklubben.com eller ring Erik Bössling 073-337 13 82 eller Carolina Åkersten 070-694 40 88.

Fina priser och lotteriförsäljning samt lotteri på startnumret 
Servering finns på plats

Sista anmälningsdag 16 september 2019

Har ni inte fått mottagningsbeviset via mejl inom 3 dagar så hör av er!

Adressen är Parkgatan 3, Tierp

Välkomna till Tierp!

Utställningskommittén

Share