GDPR

Ny personuppgiftslag ersätter PUL (personuppgiftslagen). 
Gäller fr.o.m. 25 maj.
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU.
Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen. På samma sätt som idag får man behandla personuppgifter med stöd av samtycke från de registrerade, för att uppfylla ett avtal eller efter en intresseavvägning till exempel. De registrerade kommer även i fortsättningen att ha rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker – och den som behandlar personuppgifter måste ha tillräckliga säkerhetsåtgärder för att uppgifterna skyddas på rätt sätt. Om det är fråga om uppgifter om hälsa, etniskt ursprung, politisk uppfattning eller religiös tro ställs särskilda krav.
Svenska Älghundklubben kommer att skicka ut ett brev med en personlig kod till alla befintliga medlemmar i SÄKs lokalklubbar. Där ska finnas en länk som ni kan gå in på och registrera era uppgifter och samtidigt godkänna att SÄK handhar uppgifterna för HittaÄlghund och Provdata. Det är mycket viktigt att ALLA gör detta och hjälper varandra att sprida informationen.
Här hittar du sidan där Du som medlem godkänner GDPR och samtidigt hjälper oss att utveckla kommunikationsmöjligheterna till er.
Följ instruktionerna.
Vänta på utskicket som kommer hem till er.
Där får ni medlemsnummer och kod för att kunna logga in.

Vi tackar i förväg för att DU som medlem hjälper till att utveckla oss!
http://www.provdata.se/gdpr
 

Share

Gråhundsvalpar väntas v. 17

Undan (tik): J PINARBÄCKENS TROJA
regnr: SE25151/2012
Höftled: A
Kullvärde: 2/4

Efter (hane): SE J(LÖ)CH HÖGVAKTENS TARZAN
regnr: SE40063/2010
Höftled: A
Kullvärde: 5/7

Tarzan   HD:A. Ögonlyst UA. Kullvärde 5/7
Deltog på älghund-SM 2014. Blev där 3:a och var bästa gråhund. Även 3:a på första gråhundsmästerskapet. Har CERT och reserv-CERT på SÄK-utställning.
Tarzan har också visat sig nedärva bra.
 Skäller ståndskall på  älg, björn och gris.

Troja  HD:A  Kullvärde 2/4
Troja har gått 2st jaktprov med   78,5p och 82p samt Cert på utställning.
Starka tiklinjer. Medel på tre generationer bakåt ligger meriterade avkommer på 38%

Gemensamt för båda hundarna är att dom har lätt för att få älgarna att stå i upptaget.

Kontaktperson: Magnus Kaisäter
Ort: Vänge
Telefonnr: 0705499781
E-postadress: magnus.kaisater@vattenfall.com

Share