Reviderade jaktprovsregler 2013

(uppdaterad) Svenska äglhundklubben har skickat in förslag på reviderade jaktprovsregler till SKK. Regelförslaget är anpassade för att man skall kunna använda GPS/pejl i bedömningen av jaktprov. Dessa regler börjar gälla nästa år (2013) om SKK godkänner revideringen.

Här kan du se förslaget.
Jaktprovs_bestammelser_med_älghundar_som_medge__GPS_Skallindikator.pdf

 

Då Svenska älghundklubbens årsstämma röstade nej till de Nordiska gemensamma jaktprovsreglerna där pejl/GPS var möjlig att använda, så blir detta en möjlighet med våra nuvarande regler att nyttja dagens teknik. Förslaget skickades till SKK från SÄK i juni.

Det förslag som nu är skickat till SKK är det förslag som Tomas Eriksson, Bo Eriksson NÄK, Wåge Lundgren Hälleforshundklubben, Kerstin Viström VNÄK arbetat fram tidigare. De fick i uppdrag på ordförandekonferensen vid SM 2010 att lägga in möjligheten att använda pejl i nuvarande jaktprovregler.

Det finns även andra förslag i dokumentet, T ex att provet kan avslutas efter 200 minuters skalltid, om alla moment är bedömda. eller att 1:a  pris kan godkännas även utan att skottillfälle under svåra förhållanden.

Några saker är uppdaterade från det presenterade förslaget från den arbetsgruppen:

– Kan avläsning av Id-märkning ej ske vid provtillfället så måste provet ställas in.

– Domare som ej deltagit vid kollegie under de senaste två (2) åren bör ej anlitas som domare.

– Hund skall uppnått tolv (12) månaders ålder för att starta på lös eller ledhundsprov

– Älgtomma marker och avbrutet prov på grund av ljusförhållande är inte anledning till ”Nytt prov” och hunden tilldelas prisvalören KEB.

– 2 Sökets omfattning. Fotnot:För att erhålla K = 5p ska hunden gå ut direkt efter släpp och ta upp älg.Hund som följer provgruppen under längre tid ca 45 min och därefter tar upp älg utan att ha genomfört en söktur tilldelas 0 p, i moment 1 sätts K.

– 4. Avstånd till upptagsplatsen. Fotnot: Om möjligt undvik K som belastar hunden

– 5. Ståndskall på upptagsplatsen. Kort förflyttning på 200 – 300 m sedan fast stånd i sammanlagt minst 60 min eller kort ståndarbete, förflyttning 200-300 m sedan fast stånd i sammanlagt minst 60 min 7 p

– 8. Ställande av flyende älg. Direkt efter stötningar, förnyat sammanhängande fast stånd i minst 30 min – för denna nivå krävs att hunden också tidigare vid minst ett tillfälle uppnått minst 30 min sammanhängande fast stånd efter stötning. Gångstånd mellan stöt och fast stånd ej tillåtet. 10 p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share