SM kval 2015

Nedanstående hundar är uttagna till SM kval 2015 hos ÖSÄK. Separat kallelse kommer att gå ut till alla hundägare.

OBS! Endast HD, grad A eller B och AD, friröntgade hundar får delta. Gråhundar som inte är AD röntgade äger rätt att delta. Gäller oavsett ålder eller index. Detta skall vara klart före 1/8 och vara registrerat på SKK detta datum.

Ålbolandets Lundin JH 90,5
Siltamiehen Tahmatassu REK 89
Trollbergets Cacko … JH 89
Bromeejemtans Cheng JH 86
Röjvallens Atlas JH 86
Bromeejemtans Chinga JH 85,5
Stavrums Frasse JH 85,5
Ally JH 83,5
Axfeldts Drilla GH 83
DK Nala GH 82,5
Riftmyrans Moa GH 82
Haugmyras Larionov JH 79,5
Näsfjällets Dramm JH 79,5
Ålbolandets Nitro JH 79
Åskbergets Filur JH 79

 

Share