Starta jaktprov vid 12 månader

Ett halvt steg närmare!

(uppdaterad) Nya regler, 2013 får du starta din hund på löshundsprov redan vid 12 månader

I ett led i att få gemensamma bestämmelser i Norden och därmed möjlighet att utvärdera hundar med samma förutsättningar har Svenska älghundklubben ansökt hos SKK om att få starta älghundarna vid 9 månaders ålder på löshundsprov.

SÄK´s argument för att sänka ålder för att starta hunden var:
– att få möjlighet att starta de hundar som är mogna redan första hösten och därigenom få en tidig utvärdering av såväl avelsdjur som enskilda individer.
– jämföra våra hundar med Norge och Finland främst i indexberäkningen.

Vi har redan gemensamma bestämmelser på utställningssidan och SKK vill att vi skall öka samarbetet länderna emellan (vilket även SÄK vill). Därför kan det verka naturligt att vi också ändrar våra regler till att få starta hundarna vid 9 månader, om hunden visar sig vara mogen för det. Vilket är möjligt i övriga Norden

Men SKK gav avslag på SÄK´s önskan om att få starta hundarna vid 9 månader.

SKK´s motivering var:
Efter en genomgripande diskussion beslutade JhK att medge en sänkning från 15 månader till 12 månader gällande från nästa regelperiod som börjar 2013-07-01. Anledningen till JhKs beslut är att en älghund generellt inte kan anses ha den fysiska eller psykiska mognad för ett löshundsprov redan vid 9 månaders ålder.

Du kan läsa Svenska Älghundklubbens förfrågan här 
(länk till dokumentet)

Så det blev ett halv steg närmare övriga Norden, nu får vi starta våra hundar vid 15 månader. Men i augusti 2013 får du starta en hund som är 12 månader. I Norge och Finland har de möjlighet att starta hunden vid 9 månader. Norge och Finland driver arbete med gemensamma regler mycket bra och har stor acceptans, men det blir nog svårt att få dem att höja provåldern till 12 månader.

Du kan läsa SKK´s svar här sidan 8 §19

I augusti 2013 kan vi starta de hundar som är mogna nog vid 12 månader på jaktprov. Det blir höstvalparna som kommer först ut på prov.

Få se om fler uppfödare väljer att ta valpar på hösten i och med de nya reglerna. Om man har en hund som är tidig så kan det vara optimalt om den är född i slutet av oktober här på våra breddgrader. Då kan den träna några månader och hinner starta innan snön.

(SÄK beklagar att felaktig information getts tidigare om start på jaktprov vid 12mån redan 2012, det har blivit en misstolkning någonstans. Det är alltså 2013 som gäller)

Share