Information & avgifter

Jaktproven är ett avelsverktyg som används systematiskt för att utvärdera föräldradjurens förmåga att nedärva önskvärda egenskaper. Önskvärda egenskaper hos en ställande älghund kan exempelvis vara ett snabbt systematiskt sök, en god förmåga att finna, ställa och ställa om älg och att den har en sund mentalitet. Uppfödare och avelsråd använder resultaten från jaktprov för att ta reda på vilka föräldradjur och kombinationer av föräldradjur som tillsammans bidrar till att älghunden blir en mer komplett jakt- och familjehund. Utan jaktprov och noggrant avelsarbete så hade inte älghundarna varit de robusta, friska och mentalt starka jakthundar, som vi jagar med och gläds över idag.

Provledning

Huvudansvarig provledare älg/vildsvin/tävling: Bert Jansson 070-699 89 97

Provledare älg: Niclas Jarmelid, Jan Johansson, Lars Skerved

Provledare vildsvin/kombiprov: Niclas Jarmelid

Provledare viltspår: Ingvar Jansson 018-34 16 62, 070-620 96 03

Jaktprovskommittén

Huvudansvarig provledare älg/vildsvin/tävling: Bert Jansson

Provledare: Bert Jansson, Jan Johansson, Niclas Jarmelid

Provläsare: Hans Gustafsson 018-37 07 67

Provläsare: Kjell Gille 070-962 44 96

Provläsare: Niklas Jarmelid 070-557 05 68

Provläsare: Lars Skerved 070-312 09 82

Anmälningsavgifter till ÖSÄK:

 • Löshundsprov Älg: 300 kr
 • Ledhundsprov: 300 kr
 • Kombiprov: 400 kr
 • Vildsvinsprov: 300 kr
 • Älgspårprov: 200 kr
 • Ledhundsprov: 300 kr

Avgifter betalas via Payson genom provdata, alt sätts in på Bg 5319-1730

Domararvoden:

 • Löshundsprov: 700 kr
 • Ledhundsprov: 500 kr
 • Älgspårprov: 200 kr
 • Viltspårprov: 300 kr
 • Milersättning: 25 kr/mil