Utställning är ett avelsverktyg som används för att bevara en bra exteriör på rasen och gynna utvecklingen av goda bruksdelar på hunden som gynnar en ställande älghund. Det sistnämnda är speciellt viktigt med tanke på att älghunden ofta jobbar hårt och länge och ibland i mycket ogynnsam terräng. Önskvärda exteriöra egenskaper hos en älghund beskrivs i rasstandarden.

Uppfödare och avelsråd använder resultaten från utställningar för att ta reda på vilka föräldradjur och kombinationer av föräldradjur som tillsammans bidrar till att älghundarna blir en mer komplett jakt- och familjehund. Utan utställningar, jaktprov och noggrant avelsarbete så hade inte älghundarna varit de robusta, friska och mentalt starka jakthundar, som vi jagar med och gläds över idag.

Under utställning utvärderas även hundars mentalitet och förmåga att föra sig i närheten av andra hundar. Genom att premiera hundar med god mentalitet och underkänna hundar med dålig mentalitet så har älghundarnas mentala status utvecklats och är idag utmärkt.

Östsvenska Älghundklubben arrangerar två utställningar per år: en på våren och en på hösten.

Utställningskommittén

Julia Löwen: 073-684 27 88

Erik Bössling: 073-337 13 82

E-post: julia.lowen@outlook.com