Provens ändamål är att under jägarmässiga former värdera hundarnas egenskaper som underlag för avelsarbetet. Jaktproven har även som mål att anpassa jaktegenskaperna till tidsenliga jakt- och viltvårdsförhållanden.

VÄLKOMMEN ATT STARTA DIN HUND PÅ LÖSHUNDSPROV, ÄLG! 

Se till att din hund är ordentligt tränad, både kondition och jakttränad. Den bör ha skällt några gånger innan det är dags att anmäla. Löshundsprov, älg är uppdelat i söktid och övrig tid. Söktiden kan vara upp till fyra timmar, (+1) och övrig provtid det vill säga från och med när hunden fått upp älg, är fem timmar.

Detta krävs för start:

 • den ska vara minst 12 månader gammal.
 • Hunden ska ha lägst sufficient (godtagbar) i lägst juniorklass vid utställning (fyll i på provdata). 
 • Hunden ska vara ID-märkt och det är hundägaren som ska tillhandahålla avläsare vid provtillfället för identifiering av hunden.
 • Hundägaren ska ha betalat in medlemsavgiften till ÖSÄK.
 • Hunden ska vara vaccinerad enligt gällande vaccinationsbestämmelser. Se vidare i SKK:s Utställnings- och Championat bestämmelser på www.skk.se 

Provperiod

Löshundsprov genomförs under tiden 21 Augusti-31Januari.

Provmarker

 • Hundägare måste själv ordna provmark
 • Hunden får gå max två förstapris på samma provmark

Anmälan sker via provdata:

 • Du anmäler hunden via provdata: http://www.provdata.se/osak
 • Notera att du har 30 dagar på dig att gå provet, därefter raderas det
 • Max 2 prov/hund kan anmälas 
 • När anmälningsavgiften har inkommit, så meddelas du vilken domare som tilldelats. Du har då 2 veckor på sig att ta kontakt och komma överens om provdag med domaren. Om inte så är fallet är provet förverkat.
 • Sista anmälningsdag för medlemmar i ÖSÄK är 2024-12-15
 • Sista anmälningsdag för medlemmar i andra lokalklubbar är 2024-11-30

Var ute i god tid med anmälan för att vi ska kunna säkerställa provtillfälle. Provledningen avgör när inga fler anmälningar kan tas emot vid slutet av säsongen.

Januarimånadens prover är i första hand till för unghundar. Provledningen förbehåller sig rätten att prioritera i slutet av säsongen.

Den 15/12 är sista dag för hundar över 3 år att kvalificera sig till SM-kvalet. Hund som är champion får gå max ett prov per säsong. Prov som av någon anledning inte blir gjorda under provåret behandlas av provledningen enligt följande:

 • Endast prov med tekniskt fel, omprov, eller prov som av någon anledning ej kunnat genomföras av domaren får nytt prov nästkommande provår. Dock senast 30/9.
 • Prov som inte kunnat genomföras på grund av för mycket snö, sträng kyla eller annat dåligt väder är förbrukade eftersom provledningen inte kan råda över vädret. Det betyder att pengarna inte betalas tillbaka. 

Bekräftelse på anmälan

Du kommer att få en bekräftelse via e-post när godkänd anmälan kommit till klubben.

Stamtavla

Hundägaren ska kunna styrka hundens identitetsmärkning med stamtavla. Utländsk hund tillhandahåller kopia på stamtavla till domaren. 

Tilldelning av domare

Provledaren tilldelar domare för provet när ledig domare finns tillgänglig. Bekräftelse kommer via e-post till hundägaren, vid högt anmälningstryck förekommer väntetid. I vissa fall önskar vi att domarelev eller domaraspirant får möjlighet att delta vid provtillfället. Provdomaren kommer att i sådana fall informera om detta. 

Viktigt att veta är att en domare får döma max två förstapris på samma hund. 

Domararvode och reseersättning

Samtliga domararvoden och ersättningar betalas direkt till domaren vid provtillfället.

Provledare

Provledare och huvudansvarig: Bert Jansson 070-699 89 97 

Provledare älg: Jan Johansson 070-319 79 11, Lars Skerved 070-319 09 82


Regler löshundsprov, älg

Bestämmelser för Älghundklubbens, Jaktprov med älghundar (Löshund) finner du i dokumentet nedan. Dessa bestämmelser är fastställda att gälla 2022-07-01 – 2026-06-30. 

https://www.alghundklubben.com/dokument/styrdokument/AO_14-Bestammelser-for-jaktprov-med-alghundar-2022-07-01-till-2026-06-30.pdf