Nästa årsmöte blir i Februari 2025, mer info kommer.

Årsmötesprotokoll:

  • Årsmötesprotokoll 2024
  • Årsmötesprotokoll 2023
  • Årsmötesprotokoll 2022
  • Årsmötesprotokoll 2021
  • Årsmötesprotokoll 2020