Som medlem i Östsvenska Älghundklubben får du:

  • Rätt att ställa ut din hund på våra utställningar
  • Starta din hund på jaktprov
  • Göra din röst hörd på ÖSÄK:s och även SÄK:s årsmöten
  • Svenska Älghundklubbens tidskrift Älghunden, 4 nummer/år
  • Personlig avelsrådgivning
  • Ta del av medlemserbjudanden och rabatter
  • Möjlighet att genom klubbarbete påverka Älghundklubbens syften
  • Engagera dig! Hör av dig till oss om du vill hjälpa till i klubben.

Som medlem bidrar du även till att underhålla och utveckla:

  • Hitta Älghund – SÄK:s presentationssida över älghundar och deras resultat där du kan hitta din älghund och få en snabb överblick vad den har för släktingar, syskon och avkommor. Du kan även se hur den skött sig på jaktprov och utställningar. Detta gäller i första hand inom Sveriges gränser.
  • Provdata – SÄK:s administrativa sida för jaktprov och utställningar

Familjemedlemskap

Är ni två personer som äger samma hund måste båda vara medlemmar.

Är ni flera inom samma familj? Då kan övriga vara familjemedlemmar så länge det finns en ordinarie medlem på samma adress.

Medlemsportal

Inloggning till din medlemsportal:

www.provdata.se/medlem

Du loggar in med ditt medlemsnummer och personliga kod som finns i informationen på utsänd inbetalningsavi.

Uppgifterna trycks även på baksidan av Älghunden och kan även rekvireras från SÄK:s kansli.

Är du ny medlem kan det dröja någon vecka innan det går att logga in.

Medlemsåret

Medlemsåret löper per kalenderår dvs. januari – december. Du som betalar in sent på året – uppge vilket år som medlemskapet ska gälla.

Inbetalningskort/medlemskort för nästkommande år, skickas i december till personer som varit medlemmar innevarande år.