Välkommen som medlem i Östsvenska Älghundklubb som är en av 10 lokalklubbar i Svenska Älghundklubben vilken i sin tur är ansluten till Svenska kennelklubben, SKK.

Vårat verksamhetsområde består av  Uppland, Västmanland och Södermanland’s län.

Svenska Älghundklubbens ändamål är att i egenskap av ansluten specialklubb till Svenska Kennelklubben, ur såväl jakt- som exteriörsynpunkt, främja aveln med av Svenska Kennelklubben erkända älghundraser, samt verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av dessa raser.

Som medlem i Östsvenska Älghundklubb får du:

  • Rätt att delta på utställningar, och jaktprov
  • Svenska Älghundklubbens tidskrift Älghunden
  • personlig avelsrådgivning
  • möjlighet att genom klubbarbete påverka Älghundklubbens syften

Medlemsavgiften är 300,- för huvudmedlem och 50,- för familjemedlem.
Medlemsskapet löper per kalenderår (jan-dec). Avgiften sätts in på Svenska Älghundklubbens bankgiro nr 218-6179. Glöm ej skriva namn och fullständig adress samt att medlemskapet gäller Östsvensk, klubb nr 30. Medlemskort kommer på posten, så fort pengarna är registrerade hos SÄK.

Jobba för ÖSÄK?

Känner du att du kan tänka dig att bidra eller känner du någon som du tycker är lämplig? Hör av dig till någon i valberedningen så får vi en bra kandidatbank att välja ur inför framtida val. Vi vill ha en god kontakt med er medlemmar, hör av er till oss om ni har förslag, helst före sista november.

Lars Berglund
Ordförande