Hunden kan starta utan krav på utställning, dock tidigast från och med den dag hunden fyllt 9 (nio) månader.

Hunden skall vara ID märkt. Deltagare är skyldig att själv tillhandahålla avläsare om hunden enbart är chipmärkt. En chipläsare finns i varje provområde för utlåning, kontakta respektive provledare som vet var den är placerad.

Provtid:

Älgspårprov från 21Augusti – 31Januari.

Anmälan

Alla anmälningar ska ske via provdata! Det besparar klubben pengar och våra funktionärer mycket tid. Sista anmälan är 15/12.

Klicka här för att komma till Provdata.se för att anmäla >>

Om ni inte kan eller har möjlighet att anmäla via provdata så ta hjälp av en kompis eller prata med provledaren.

Anmälningsavgift

300 kronor/prov som inbetalas i samband med anmälan i PROVDATA direkt till PAYSSON. Enbart i undatagsfall till Östsvenska Älghundklubb på postgironummer 5319-1730. Kom ihåg att ange hundens namn och reg. nummer på talongen.

Obs! Anmälan lämnas utan åtgärd tills avgiften är betald.

Domarersättning

200 kronor som betalas direkt till domaren vid provtillfället, liksom i förekommande fall bilersättning enligt statlig norm.