Två entusiaster jagade i Strömsbergsskogarna någon gång under senare delen av 60-talet, då frågan kom upp om att det vore lämpligt att bilda en ny ÄLGHUNDKLUBB. Entusiasterna var Allan Nilsson och Knut Edén och enligt uppgift så skedde beslutet ute i jaktskogen, att NU var det dags.

Hur som helst så var bakgrunden den att hundar från den här landsdelen ej var intressanta att prova på jaktprov, m.a.o de fick vänta tills övriga prov var avklarade och då var det i regel för sent på säsongen.

Med detta som bakgrund så bestämde sig dessa herrar att forska i intresset hos älghundsfolket och om det fanns förutsättningar att jobba vidare. Kontakterna togs då med sådana som kunde tänkas stödja förslaget, bl.a Bertil Sjöblom och Artur Almqvist.

Nästa steg blev att kalla till en träff med intresserade och den förlades till Odinsborg den 27 februari 1970, strax utanför Uppsala i en restaurang med viss anknytning till syftet. Det ursprungliga förslaget var att bilda en klubb för enbart Uppland och förslaget var då att klubben borde heta UPPLANDS ÄK. Alltnog blev träffen av och förutom de två entusiasterna , så kom 38 stycken intresserade och deltog i diskussionerna.

Kontentan av detta blev att det bildades en interimsstyrelse bestående av följande personer; Allan Nilsson, Knut Edén, Artur Almqvist och Bertil Sjöblom. Suppleanter blev Edvard Blom och Martin Bjelkås. Dessa jobbade vidare med sitt uppdrag och efter några sammanträden så kallades till möte igen på Odinsborg, för att fastslå att man var redo.

Den 12 maj 1970 klubbades den nya styrelsen för ÖSÄK sammansatt av Bertil Sjöblom ordförande, Allan Nilsson sekreterare, Knut Edén kassör, Bengt Norin vise ordförande samt ledamot i SÄK:s styrelse med Allan Nilsson som ersättare, Artur Almqvist ledamot. Suppleanter blev Edvard Blom och Martin Bjelkås.

Nästa steg blev att utröna möjligheterna att anordna jaktprov under höstsäsongen. Detta fixade sig och 11 hundar anmäldes för start första hösten. Resultatet för dessa prov blev att 6 prov tilldömdes pris, vilket ger en prisprocent om 55 %, som kan jämföras med dagens siffror.

Efter detta kom tanken på att ordna exteriörutställning och i maj 1971 arrangerades i Strömsberg den första utställningen med två domare. Rune Malmberg och Sigurd Nyby dömde de 80-talet hundar som kom. Anmärkningsvärt att notera den stora publiktillströmningen, som uppskattades till omkring 800 personer, något som man kunde önska idag med i huvudsak hundägare som intresserade.

Detta är något av bakgrunden till klubbens verksamhet. Arbetet har gått vidare och den huvudsakliga verksamheten, jaktprov och hundutställningar, fortsätter i gammal god anda. Vi har i dagsläget två utställningar per år, med ungefär samma deltagarantal på respektive utställning. Däremot har jaktprovsverksamheten ökat kraftigt de senaste åren, mycket beroende på den positiva inställningen från provledningens och domarnas sida, samtidigt som de väderbetingade förutsättningarna varit gynnsamma.

/Stig Bergström