Rätt att deltaga har hund som vid utställning, godkänd av SKK, erhållit pris i lägst juniorklass och är vaccinerad från och med den dag hunden fyllt 12 (tolv) månader.

Hunden skall vara ID märkt. Deltagare är skyldig att själv tillhandahålla avläsare om hunden enbart är chipmärkt. En chipläsare finns i varje provområde för utlåning, kontakta respektive provledare som vet var den är placerad.

Provtid:

Ledhundsprov från 21 Augusti till 31 Januari.

Anmälan

Alla anmälningar ska ske via provdata! Det besparar klubben pengar och våra funktionärer mycket tid.

Klicka här för att komma till Provdata.se för att anmäla >>

Om ni inte kan eller har möjlighet att anmäla via provdata så ta hjälp av en kompis eller prata med provledaren.

Anmälningsavgift

300 kronor/prov som inbetalas i samband med anmälan i PROVDATA direkt till PAYSSON. Enbart i undatagsfall till Östsvenska Älghundklubb på Bankgiro 5319-1730. Kom ihåg att ange hundens namn och reg. nummer på talongen.

Obs! Anmälan lämnas utan åtgärd tills avgiften är betald.

Domarersättning

500 kronor som betalas direkt till domaren vid provtillfället, liksom i förekommande fall bilersättning enligt statlig norm.